KOIRIEN EPILEPSIATUTKIMUS

Taustaa

Epilepsia on joukko neurologisia sairauksia, joita yhdistää taipumus saada epileptisiä kohtauksia. Ne ovat myös koirien yleisimpiä neurologisia sairauksia. Kohtausten aikainen oirekuva ja niiden syyt voivat vaihdella yksilöiden ja rotujen välillä huomattavasti.

Epilepsialla on usein perinnöllinen tausta. Pieni osa perinnöllisistä epilepsioista on yhden geenin aiheuttamia, kun taas suurin osa on monitekijäisiä sairauksia, joiden taustalla on sekä geneettisiä riskitekijöitä että ympäristötekijöitä.

Epilepsia onkin sekä oirekuvansa että perinnöllisen taustansa puolesta erittäin monimuotoinen sairaus. Tämä tekee tutkimuksesta haastavaa, ja esimerkiksi geenilöytöjä on tehty tähän mennessä vähäisesti.

Jotta koirien epilepsiatutkimus voidaan nostaa seuraavalle tasolle, tarvitaan aiempaa suurempia ja laadukkaampia aineistoja, joiden kerääminen ei ole mahdollista ilman kansainvälistä yhteistyötä. Ongelman ratkaisemiseksi perustettiin kansainvälinen koirien epilepsian ja dyskinesian tutkimuskonsortio vuonna 2020. Listan konsortion aktiivisista jäsenistä löydät tämän linkin kautta.

Tavoite

Tarkoituksenamme on kerätä maailman suurin koirien epilepsiaan liittyvä aineisto, jonka avulla voimme:

1. Kartoittaa epilepsian esiintymistä ja oirekuvaa eri roduissa ympäri maailman, sekä

2. Tunnistaa epilepsiaa aiheuttavia geenejä.

Tavoitteenamme on oppia tuntemaan epilepsian taustaa paremmin ja tätä kautta kehittää sairauden diagnosointia ja hoitoa. Epilepsian geneettinen tutkimus edesauttaa myös jalostuksellisten työkalujen kehittämistä tulevaisuudessa.

Osallistu

Tutkimukseen voivat osallistua kaikki koirat, joilla on ollut epilepsiaan viittaavia oireita.

1. Voit osallistua vastaamalla Epilepsia ja dyskinesia -kyselyyn.

Pääset vastaamaan kyselyyn tämän linkin kautta. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa kohtausten aikaisia oireita, sairauden mahdollisia syitä ja mahdollisia eläinlääkärin tutkimuksia.

2. Mikäli tahdot osallistua myös geenitutkimukseen, lähetä koirastasi verinäyte Helsingin yliopiston Koirien geenitutkimusryhmälle.

Tarkemmat ohjeet verinäytteen lähettämiseen löytyvät tämän linkin kautta.

Tietosuoja

Kysely sijaitsee tietoturvallisella REDCap-alustalla Helsingin yliopiston palvelimella. Kyselyyn vastaamista varten sinun ei tarvitse luovuttaa itsestäsi muita tietoja kuin sähköpostisoite. Geenitutkimukseen osallistumista varten tarvitsemme myös nimesi sekä koirasi virallisen nimen ja rekisterinumeron.

Vastaamalla kyselyyn suostut siihen, että luovuttamiasi tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen. Mitään tietoja ei luovuteta tutkimuskonsortion ulkopuolelle. Tämän lisäksi mitään henkilötietojasi ei luovuteta Helsingin yliopiston Koirien geenitutkimusryhmän ulkopuolelle.

Tietosuojaselosteen löydät tämän linkin kautta.

Mukana